Manisa’da Yeni Korona Virüs Kararları Açıklandı!

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar neticesinde, iş yerlerinde, karantinaya alınan kişiler ve daire/binalar hakkında yeni kararlar alındı.

Haberin Detayı
Furkan Özer
furkan@manisagundemhaber.com

29 yaşında, Manisa Gündem Haber Editörü, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Mezunu. 1.5 senedir Manisa Gündem Haber'de editörlük yapmakta.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen Coranavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde uygulanmak üzere kararlar alınmaktadır.

Manisa’da Korona virüs salgınını önlemede yeni kararlar alındı

Gelinen noktada Korona virüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; ülke geneli için bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve ilimiz için ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirildiğinden Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72 ‘nci maddesi kapsamında aşağıdaki tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur:

20 yaş altı gebe ve lohusaların, ebeveynlerinden en az biri eşliğinde aile hekimliğine gidecek

ı- İlgili düzenleme sonrası sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınmasında sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiş olup, gebe,  lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınması işlemleri için, 20 yaş altı gebe ve lohusaların, ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği biriminde ilgili  sağlık hizmetlerini alabilmeleri kapsamında; enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ilgili sağlık kuruluşuna gidip-gelmekle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına,

Hastaneye gitmeyen ve ikametinden kaçan kişiler kolluk kuvvetleriyle nakli sağlanacak

2- COVID-19 hastalığı teşhis yöntemleriyle doğrulanan, ancak hastaneye gitmekten, tedavi olmaktan imtina eden ve ikametinden kaçan kişilerin; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 67 ve 72. Maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195. Maddesi hükümleri kapsamında ihtiyaç halinde kolluk kuvvetlerinden destek alınmak suretiyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı koordinasyonuyla tedavi olacağı hastaneye naklinin sağlanmasına,

Sokak atık toplayıcılığının yasaklandı

 3_ Fiziksel temas ve damlacık yolu ile çok hızlı bulaşabilen Korona virüs (Covid- 19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin ve hastalığın yayılımının engellenmesi amacıyla sokak atık toplayıcılığının yasaklanmasına,

Daire ve binalara karantina tedbirini gösteren yazı asılacak

4- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid 19 hastalığı veya temaslısı olması nedeniyle evde izolasyonu uygun görülen kişilerin, virüsün çevreye yayılma riskinin yüksek olması nedeniyle izolasyon süresince ikamet ettiği daire veya gerekiyorsa binaların giriş ve çıkışlarının geçici olarak yasaklanarak karantina tedbirlerinin uygulanmasına, ilgili daire veya gerekiyorsa binalara karantina tedbirini gösteren yazının asılmasına,

Karantina tedbirlerinin periyodik olarak denetlenecek

5_ İlçe Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda kurulan ekipler tarafından karantina tedbirlerinin periyodik olarak denetlenmesine, karantina bölgesinde kolluk kuvvetlerince gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına,
6-    Karantina kararından sonra ilgili daire veya binaların dezenfeksiyon işlemlerinin Belediyeler tarafından yapılmasına,

Karantinadaki kişilerin ihtiyaçları bedeli ödenmesi kaydıyla temin edilecek

7-    Karantina tedbiri uygulanan daire veya binalarda ikamet edenlerin  ihtiyaç duyulması halinde, temel yaşam malzemelerinin bedeli ödenmesi kaydıyla temin edilmesine, ödeme gücü olmayanların ihtiyaçlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmasına, Kaymakamlıklara bağlı oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarınca bu kişilere her türlü desteğin sağlanmasına,

50 ve üstü sayıda personel çalıştıran fabrikalarda yeni tedbirler

8-    50 ve üstü sayıda personel çalıştıran fabrikalarda Covid-19 pandemisi süresince sınırlı olmak üzere, 60 yaş üstü çalışanların, gebelerin ve raporla belgelenmiş kronik hastalığı bulunan çalışanların idari izinli sayılmasına,

Hastalığı olan bir kişi ile Takın teması olan özel sektör çalışanları idari izinli sayılacak

9-    Covid 19 hastalığı olan ve/veya Covid 19 hastalığı olan bir kişi ile korunmasız (sosyal mesafe, kişisel koruyucu ekipman vs. olmadan ) yakın teması olan özel sektör çalışanlarına en az 14 gün izolasyon gerektiğinden bu süre içerisinde idari izinli sayılmalarına, Covid-19 pozitif olduğu öğrenilen çalışanların vardiya, birim, ulaşım servisi, kullanılan ortak alan vb. kriterlere göre yakın temaslılarının belirlenerek ivedilikle İlçe Sağlık Müdürlüklerine bildirilmesine, iş yerindeki diğer personelden ise maske vb. kişisel koruyucu tedbirleri harfiyen uygulamış ve pozitif çıkan kişi ile çok yakın temasta bulunmamış olanların, 09.04.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Kapalı İş yeri/Ofislerde Covid -19 İçin Alınacak Önlemler isimli rehberi kapsamında sadece temaslı olarak değerlendirilerek maske ile çalışmaya devam etmesine,

Esnek mesai uygulaması

10-    Covid-19 hastalığının yayılımını engellemek için, özel sektör kapsamındaki iş yerlerinde esnek mesai uygulaması, sosyal mesafe, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, hijyen vs. gibi tedbirlerin titizlikle uygulanmasına,

Yemekhanelerde masalar arasında en az 1,5 metre olacak

II- Özel sektör kapsamındaki iş yerlerinde bulunan yemekhanelerde sosyal mesafe uygulamasına yönelik (masalar arasında en az 1,5 metre mesafe olması ve her masada bir personelin yemek yiyeceği şekilde düzenlenme yapılması, yemek yiyen her kişiden sonra masa ve sandalyelerin dezenfekte edilmesi, kaşık, çatal, bıçak servislerinin paketli olarak masalarda hazır olarak kullanıma sunulması, peçete, kürdan, tuz ve baharat gibi ürünlerin tek kullanımlık olarak sunulması, ortak kullanıma sunulan salata barın kaldırılması vb.) tedbirlerin uygulanmasına,

İşçi servisleri yolcu taşıma kapasitesinin % 50’si oranında yolcu taşıyacak

12-    Özel sektörde görevli işçi ve personel servislerinde, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin % 50’si oranında yolcu kabul edilmesi hususunun ilgili kolluk kuvvetlerince düzenli olarak denetlenerek, ihlal tespit edildiğinde gerekli cezai işlem uygulanmasına,

Kimlik bilgileri, ev adresi bilgilerinin gizli şekilde verilecek

13-    Alınacak tedbirler, temaslı takipleri, izolasyon önlemleri konularında iş yeri hekimliği ya da ortak sağlık güvenlik birimleri üzerinden İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği içinde çalışılmasına, yazılı olarak istenmesi halinde çalışanların ad, soyad, TC, telefon ve ev adresi bilgilerinin gizli şekilde verilmesine,

Covid-19 Bilim Kurulu Rehberlerine göre hareket edilecek

14-    Söz konusu kuralların özel sektör kapsamındaki tüm iş yerleri ve ortak sağlık güvenlik birimlerince titizlikle uygulanmasına, yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç halinde Sağlık Bakanlığı’nın https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ internet adresinde yayınlanan Covid-19 Bilim Kurulu Rehberlerine göre hareket edilmesine,
15-    Covid 19 hastalığı riski açısından alınan kararlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu ‘nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
16-    Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan ve yukarıda açıklanan tüm ilave tedbirlerin İlimiz genelinde uygulanmasına, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddesi gereğince;
Oy birliği ile karar verildi.
0 0 votes
Haberi Puanla
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Manisa’da Yıllardır Taşıma Suyla Evlerine Su Götürüyorlardı…