Yunusemre Belediyesi Pazar Tezgahları İçin İhaleye Çıkıyor!

Yunusemre Belediyesi Güzelyurt Mahallesinde bulunan Millet Çarşısı içerisinde bulunan Pazar Tezgahları için ihaleye çıkma kararı aldı. Pazar tezgahlarının kiralama ihalesinin yapılacağı tarih, fiyat, ihale saati, peşinat, geçici teminat, muhammen bedeller açıklandı.

Haberin Detayı
Onur Yıldırım
onur@manisagundemhaber.com
16 Ocak 2020 - 14:57
Manisa haber | Ekonomi | Yunusemre haber

36 yaşında, Manisa Gündem Haber editörü. Akdeniz Üniversitesi , Görsel Sanatlar Bölümü mezunu. 6 sene fotoğraf editörlüğü yaptıktan sonra, 8 ay boyunda Manisa Gündem Haber'de görsel ve yazılı editörlük yapmaktadır.

Yunusemre Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada; Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Millet Çarşısı içerisinde bulunan ve salı günü kurulacak olan pazar tezgahları için ihaleye işlemlerinin yapılacak. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar için ihalenin yapılacağı tarihler açıklandı. İhale 27,28,29,30,31, Ocak ve 03,04,05,06,07 Şubat 2020 tarihlerinde kiralama ihalesi yapılacaktır.

 • Listede belirtilen ve mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait Kapalı Pazar yerinde bulunan Tezgahların kiralama ihaleleri, 2886 sayılı kanun 45. maddesine gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale dosyalarında belirtilen mevcut şartlara göre yayınlanan listede, belirtilen tarih,saat ve yerde yapılacaktır.
 • İhaleler, Akmescil Malı. İzmir Caddesi No: 311 Yunusemre / adresindeki Yunusemre Belediyesi Meclis salonunda toplanacak ve Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.
 • Tezgahın 10 yıllık kim ihale bedelinin yüzde 50’si peşin ödenecektir. Geriye kalan toplam ihale bedeli 5 (Beş) yıla bölünerek bulunacak ilk yıl kira bedeline 2021 yılı ilgili ayında (sözleşme yapılan ayda) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl ilgili ayda (kira sözleşme ayı) açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) meydana gelen yıllık artış oranında (12 aylık ortalamaya göre yüzde değişim oranı) kira artışı yapılacaktır. Takip eden yılların kira bedeli ise, bir önceki yılın kira bedeline her yıl kira başlangıç ayı kabul edilen kira sözleşmesi yapılan ayda açıklanan yıllık TÜFE oranında artış yapılarak belirlenecektir.
 • İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıda açık bir şekilde belirtilen belgeleri ihalenin yapılacağı saatten en fazla 60 dakika öncesine kadar, Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Birimine teslim etmeleri veya ulaştırmaları gerekmektedir. Kiralama İhalesinin Tezgah şartnamesi 20 TL karşılığında verilecektir. Yatırılan geçici teminat ücretlerinin belirtilen zamana kadar ödenmiş olması gerekmekte olup iadeli taahhütlü posta ile ihaleye katılmak için gönderilecek evraklarda yine aynı süre içerisinde kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Gönderilen belgelerde postadaki yaşanabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 • Tezgahların Kiralama Şartnameleri ( İhaleye iştirak eden istekli tarafından şartnamenin her sayfasını ayrı ayrı imzalanmak zorundadır.)

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

 1. İhalere katılabilmek için;
 2. İlgili Meslek Odalarına kayıtlı olmak,
 3. İlgili Belediye Zabıta Müdürlüğünden Pazar yerlerinde tezgah açtığına dair belge,
 4. Vergi mükellefi olmak ve vergi levhasında perakende satış ibaresi aranacaktır.
 5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda içerisinde belirtilen özelliklere haiz olmak ve Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.
 6. İlgili mevzuatın aranılan diğer şartları taşıması zorunludur.
 7. İsteklilerin Millet Çarşısı Pazar Tezgahları Kiralama İhalesine katılımında tanzim ettikleri ihale dosyasında yetkililer tarafından aranacak belgeler şunlardır:

Açık Teklif Usulü İhale

 1. Kapalı Pazar Yeri kiralama Şartnamesi, ihaleye iştirak eden istekli tarafından şartnamenin her sayfasını ayrı ayrı imzalanmak zorundadır.
 2. İhale dosyasında belirtilen zamandan önce yatırılmış geçici teminat bedeli makbuzu veya ilgili yerden alınan Teminat Mektubu,
 3. Nüfus cüzdanı sureti,
 4. Tebligat için ikametgah belgesi sunmak,
 5. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, ihaleye katılacak olan kişinin, isteklinin adına teklif vermeye yetkili  olduğunu gösteren, noterden tasdikli vekaletname ve imza örneği içeren noter belgesi,
 6. İhale tarihi itibariyle Yunusemre Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 7. Şartname alındı makbuzu,
 8. İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
 9. Vergi mükellefi olduğuna dair belge (perakende satıcısı),
 10. Zabıta Müdürlüğünden alınacak pazar yerinde tezgahı olduğuna dair belge,
 11. Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye katılacak olan isteklilerin, listede belirtilen her bir ihale için ayrı ayrı şekilde girmek istedikleri yerler için şartname bedeli ve Geçici teminat bedeli yatırılması zorunludur.

0 0 vote
Haberi Puanla
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Turgutlu Belediyesi ve Hayırseverlerden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Büyük Destek
0
Bu haber hakkında yorum yapmak ister misiniz?x